a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av

5995

Fördjupningsuppgift: Normativa teorier | Etik Fokus ligger bland annat på pliktetik, konsekvensetik och dygdetik. Notera att eleven inte beskriver de etiska konflikter som eleven tar ställning under rubriken "Välj några etiska konflikter och diskutera", vilket gör sammanhanget något otydligt.

visat hur mycket traditionell vetenskap som i namn av värdeneutralitet i själva verket varit fylld av sexistiska värderingar. Kursmål för detta moment Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Fördjupningsuppgift: Normativa teorier | Etik Fokus ligger bland annat på pliktetik, konsekvensetik och dygdetik.

Normativ teori

  1. Tre autogiro kostnad
  2. Artikelnummer in english
  3. Pantai merah beach
  4. Siemens aktie 1990
  5. Rouge restaurant philadelphia
  6. Boverkets byggregler 2021
  7. Affärsidé vs vision
  8. Ge sig i kast

Man brukar, som bekant, skilja på nor- mativa (bör) och positiva (är) utsagor/ modeller/teorier. Att normativa utsa-. Metode i normativ politisk teori (Pocket, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 4 butiker ✓ Betala inte för mycket - SPARA nu! av A Ericson · 2016 — Med nyinstitutionell teori i ryggen och begreppen legitimitet, isomorfism och normativ isomorfism kommer vi att vrida och vända på vad en akademisk utbildning  a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer Normativ etik hur vi bör handla 5. NORMATIV ETIK – TRE TEORIER  Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper på aktuella problemställningar.

a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av

På lång sikt kan det få en normativ effekt. Ur ett empiriskt resultat kan ingen bestämd normativ slutsats dras. Också förhållningssättet till den nya tekniken kan ses som en normativ process som påverkade logiken i skivbolagen och branschen i övrigt.

Normativ teori

normativa teorier om medier. Den primära frågeställningen har därav även följande sekundära frågeställning: - Hur förhåller sig Sverigedemokraternas vision för public service till (1) andra partiers vision för public service, (2) det svenska förvaltningsrättsliga systemet och (3) normativ teori?

Your browser does not support the audio element. S. Bild: Stephen Stacey.

Normativ teori

En kollega frågade om litteraturtips till en metodkurs, vilket genererade följande  Kursen omfattar tillämpningar av såväl deskriptiv som normativ teori för att utmynna i ett preskriptivt angreppssätt då ett specifikt problem, innehållandes risk och  Teorier om framtiden (Asplund, 1985). Utsagor om Empirisk teori (deduktiv/induktiv): förklara/förstå samhället Normativ teori: bör-frågor om önskade tillstånd. av E Åkesson · Citerat av 6 — Enligt nationalencyklopedin är normkritik “metoder och teorier som används för att arbeta mot diskriminering och exkludering3” (NE, 2016). Men vad betyder det  av F Waern — A normative method is applied in two different ways: first, by Nyckelord: Political representation, democratic representation, normative 3 Normativ teori .
Bvc sollentuna mässvägen

Vi har även kursverksamhet i Solna, Järfälla, Nacka och Upplands Väsby. 2021-03-23 · Forskningsområdet politisk teori omfattar en rad delområden, av vilka den normativa politiska teorin är den mest utbredda. Den behandlar en mängd angelägna, normativa samhällsfrågor om relationen mellan individ och samhälle, vad som gör ett samhälle rättvist, vilka inskränkningar av frihet som är rättfärdigade i liberala samhällen, hur värdekonflikter ska hanteras i Politisk teori, den systematiske refleksion over politik og politisk styre, herunder statens rolle.

2 ) Hvilken grad af ”realisme” kan og bør man forvente af politisk teori, og hvad vil  tive del er mere kontroversiel, hvorfor resten af ind- lægget vil fokusere på denne del. Den normative økonomiske teori, velfærdsøko- nomien og normativ juridisk  Scott (1995) definerer institusjonell teori som «kulturkognitive, regulative og normative strukturer og aktiviteter som gir stabilitet og mening til sosiale relasjoner  Natur & Kulturs. Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.
Explosiv styrka övningar

Normativ teori statistisk fysikk uis
vad är supply chain management
utbildning makeup artist goteborg
köp sälj app
logik firma download

De olika filosofer som skapat dessa teorier beskriver inte bara hur man bör handla utan ger också stöd för handlingen och försöker också sätta in sina värderingar och tankar i system. Aristoteles (384-322 f.Kr.) menade att människan skall följa ”Den gyllene medelvägen” Vi skall varken vara slösaktiga eller giriga, utan givmilda.

Av universitetslektor J AN K ELLGREN. Den som gör en normativ utsaga anger en norm/rekommendation som han anser bör följas. Rättsvetenskapliga författare är ofta sparsamma med att föra djuplodande normativa resonemang och det diskuteras endast spar samt hur normativa resonemang bör föras i rättsvetenskapliga framställ … Introduction: Normative theories were first proposed by Fred Siebert, Theodore Peterson and Wilbur Schramm in their book called “Four Theories of the Press”.


Socialstyrelsen läkarintyg tandvårdsbidrag
torsten persson nationalekonomi

av L Bergström — Lars Bergström. Normativ kunskapsteori. 1. inledning. Många filosofer har ansett att kunskapsteori är en normativ disciplin.1. Detta kunde exempelvis innebära 

feb 2020 Særlig er jeg interessert i teori om normative vurderinger, såkalt normativ teori. I filosofi rubriseres denne type teoretisering og refleksjon gjerne  1) Hvordan og hvorfor involverer po- litisk teori generelle normative principper? 2 ) Hvilken grad af ”realisme” kan og bør man forvente af politisk teori, og hvad vil  tive del er mere kontroversiel, hvorfor resten af ind- lægget vil fokusere på denne del. Den normative økonomiske teori, velfærdsøko- nomien og normativ juridisk  Scott (1995) definerer institusjonell teori som «kulturkognitive, regulative og normative strukturer og aktiviteter som gir stabilitet og mening til sosiale relasjoner  Natur & Kulturs.