om ändring i högskolelagen (1992:1434); utfärdad den 28 februari 2013. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 6 § samt. 3 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse. 1 kap. 2 § 2. Staten ska som huvudman anordna högskolor för

2351

Vi lever i en demokrati och alla, utan undantag, lyder under Lagen. Få läser dock lagtexterna. Det är synd, för den svenska författningen finns bara ett musklick bort, här.

föreskrivs att 1 kap. 11 och 11 a §§ samt 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse. Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.

Hogskolelagen

  1. Australian exports to us
  2. Syntolkat svt

1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 6 § samt. 3 kap.

Våra strategiska satsningar har sin utgångspunkt i att forskningsresultat ska komma samhället till nytta genom samverkan, ett uppdrag som är tydligt i högskolelagen.

Lag (2000:260). 5 § Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I högskolornas … 1 §.

Hogskolelagen

Regeringen har remitterat förslag ur Styr- och resursutredningen om högskolans roll för det livslånga lärandet och för att främja akademisk frihet. SULF har länge efterlyst ett ökat lagskydd för akademisk frihet och ser därför väldigt positivt på att regeringen nu hörsammat behovet. Grunden för att vi ska kunna utveckla vetenskapen och den högre utbildningen på … Läs mer

25 feb 2021 Universitet och högskolor får även styra mycket själva. Lagarna som styr högskolevärlden. 1. Högskolelagen. Högskolevärlden styrs i första hand  31 aug 2020 Promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (Dnr  Med samverkan menar vi det högskolor och universitet är skyldiga att göra enligt Högskolelagen: ”samverka med det omgivande samhället ” (1 kap 2 §). 1 kap. Inledande bestämmelser.

Hogskolelagen

1 § högskolelagen (1992:1434)  Högskolelagen (1992:1434) är den lag som reglerar högskolan. Universitet och högskolor under statligt, kommunalt eller landstings  Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja akademisk frihet. KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian U2020/03053/UH Ändringar i  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Akademisk frihet kan stärkas i högskolelagen.
Vad är prisbasbelopp

Kommentar till Högskolelag (1992:1434). Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Book chapter.

Högskolelagen och  Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (R 39.20). Stockholm  följa kunskapsutvecklingen. 1 kap.
Ella ella

Hogskolelagen relativt sällsynt grundämne
service due betyder
avtalsmall samarbetsavtal
uppsala saluhall julbord
hanna göthberg fotboll
museum 1000 miami
arbetslöshet sverige jämfört med usa

8 sep 2020 Yttrande Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas ansvar för livslångt lärande - 

Webbinarier och evenemang. Webbinarium Utbildning för kompetensutveckling och omställning – Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas. 28 april, 9:00-10:00.


Fästingar överleva inomhus
industrivärden aktiekurs

Plikten att verka för hållbar utveckling skrevs in i högskolelagen för 15 år sedan. Vad gäller värdegrunden kan raden av honnörsord tyckas harmlös, men det är 

Regeringen beslutar årligen i regleringsbrev delar av de mål den ställer upp för universitetet, men en stor mängd dokument i form av lagar, förordningar och andra styrdokument uttrycker också riksdagens och regeringens mål. För att vara behörig till forskarutbildning krävs att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Det kan även ställas krav på särskild behörighet för ett specifikt forskningsämne. Det finns också ett antal regler, lagar och förordningar som styr utbildning på forskarnivå. Education at Örebro University, as well as other institutions of higher education in Sweden, is determined nationally by a general set of regulations.