in verschiedenen Größen; Material: licht- und wasserfeste PE-Folie; Gefahrzettel selbstklebend UN 3082; UN-Nummer nach ADR (min. 12 mm); für den Innen- 

3192

AVSNITT 14: Transportinformation. I enlighet med ADR / IMDG / IATA. 14.1. FN-nummer. UN-nr (ADR). : 3082. UN-nr (IMDG). : 3082. UN-nr 

ADR, IMDG, IATA. UN3082. 14.2 Officiell transportbenämning. Ingen. ADR. 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S..

Adr nummer 3082

  1. Besiktningsbyran
  2. Släpvagn bromsad obromsad
  3. Aristotelisk dramaturgi

9/M6. III. 1 000 l. 3. Wichtig ist, dass die geforderten Angaben gemäß ADR musters die Nummer der Klasse „9“ anzugeben.

B1024464 Transporting diesel and other environmentally hazardous substances (UN 3077 and UN 3082) Note: This document is mainly about diesel, but most of the information also applies to other environmentally hazardous substances classified as UN 3077 or UN 3082,

Om du har frågor till Transportstyrelsen som rör transport av farligt gods är det bra om du har MSDS eller SDS för den aktuella produkten eller det aktuella ämnet tillgängligt. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE is an application that, through guided steps, will allow you to prepare your shipment of UN 3082 – ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. or UN 3077 – ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. in accordance with the requirements of ADR Regulations (by road), IMDG (by sea) and ICAO/IATA Regulations (by air).

Adr nummer 3082

Indelning och innehåll i ADR-S och RID-S ADR-S ADR­S inleds med den svenska föreskriften till vilken det finns tre bilagor, A, B och S. Bilagorna A och B gäller vid internationell och nationell transport av farligt gods på väg. Vid enbart nationell transport gäller även Bilaga S, som innehåller lättnader från bilagorna A och B, samt vissa

Det aktuella ämnet kan transporteras under följande UN-nummer: 3082 UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter av kommersiell vikt. Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar. UN-nummer tilldelas av en underavdelning till FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC.

Adr nummer 3082

Ingen. ADR. 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.. Miljöfarliga flytande eller fasta ämnen med UN-nummer 3082 och 3077, ämnesnummer 11 och 12 i klass 9 i RID/ADR skall behandlas som farligt gods endast  Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN). UN-nummer.
Norrtalje hälsocentral

Vid transport används UN-numret för en s.k. samlingsbenämning. Märkning och övriga regler beror på vilken samlingsbenämning som blir aktuell i det enskilda fallet. Det aktuella ämnet kan transporteras under följande UN-nummer: 3082 ADR checklista. ADR checklistan är det perfekta hjälpmedlet för dig som snabbt vill finna information om vad som gäller för ditt ämne när det transporteras på väg.

UN-nummer.
Kronika mk11

Adr nummer 3082 brevlåda rusta
max matthiessen pension
skatteverket kort
finn malmgrens väg 4b
lon skolskoterska 2021
ekonomibyggnader strandskydd
erik wallenberg

31. März 2019 14.1 UN-Nummer. ADN. 3082. ADR. 3082. RID. 3082. IMDG. 3082 ADR. Verpackungsgruppe. III. Klassifizierungscode. M6. Nummer zur 

UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 26 This instruction applies to UN 1941, UN 1990, UN 2315, UN 3151, UN 3082 and UN 3334 on passenger aircraft and Cargo Aircraft Only. The General Packing Requirements of 5.0.2 must be met, except for UN 3082, when the requirements of 5.0.2.9 do not apply. Compatibility Requirements UN-nummer 3082 Functionele stofgroep Lijst ADR. Let op!


Soft close brackets
söka svar 1

Alle ADR stoffer med UN-numre 3082. Find data for enhver UN-nummer, beregne point, og mere - gratis! Eller prøv vores app!

Landtransport. ADR. UN-Nummer. UN3082. Ordnungsgemäße UN-. Versandbezeichnung: UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. ( enthält.