rapporter och fallbeskrivningar: en C-uppsats, en självbiografi, en roman och en diktsamling. I de två sista kapitlen görs en ansats till att belysa övergri- pande mönster i pojkars liv som offer för hedersrelaterat våld och tvånget att k

8230

Sökning: "hedersrelaterat våld" Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden hedersrelaterat våld. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020 Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen. Författare : Manuella Demir; [2021-02-12]

Stöd för arbetet finns även i Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv. Svensk Vägledning för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. För att ge dig som arbetar inom skolan förutsättningar att upptäcka och stödja barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har TRIS, Tjejers Rätt i Samhället, i samarbete med Uppsala kommun, tagit fram metodstödet Årshjulet. Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad 7 Ungdomars attityder kring hedersrelaterat våld 8 3.

Hedersrelaterat vald uppsats

  1. Scania lean
  2. Puls bemanning alla bolag
  3. Svensk manlig influencer
  4. Lägga till mottagare swedbank
  5. Servicekontor skatteverket
  6. Om news
  7. Utbildning brandman sandö

Bland annat ska en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck tas fram i samarbete med organisationer och andra myndigheter. Bakgrunden är en rapport om hedersrelaterat våld som kommunen och Länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram och som visar att en stor grupp pojkar och flickor i Uppsala är drabbade. Astrid Schlytter – Rätten att själv få välja 6 Kritik mot det kulturella perspektivet 7 2.2 Kartläggning av hedersvåldet i Sverige 7 Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad 7 Ungdomars attityder kring hedersrelaterat våld 8 3. Teorianknytning 8 3.1 Stereotyper 9 3.2 Attityder 10 3.3 Fördomar om muslimer 10 Metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. För att ge dig som arbetar inom skolan förutsättningar att upptäcka och stödja barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har TRIS, Tjejers Rätt i Samhället, i samarbete med Uppsala kommun, tagit fram metodstödet Årshjulet.

av OMES MELLAN · 2009 — utsatt för hedersrelaterat våld lider av psykisk ohälsa och utvecklar Vår uppsats har en explorativ, undersökande ansats då vi har lite kunskap om det vi.

Tillgodoses flickors rätt till skydd?. Syftet med denna uppsats är att utreda det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor, samt studera hur strukturella ojämlikheter påverkar kvinnors möjligheter till skydd mot denna typ av våld i Sverige. För att uppnå detta syfte behandlas frågor som exempelvis vad de insatser som finns, men också de brister och svårigheter som finns gällande hedersrelaterat våld och förtryck, kan denna uppsats i bästa fall bidra till att bristerna uppmärksammas, samt en bredare förståelse för komplexiteten som omfattar hedersrelaterat våld och förtryck. C-UPPSATS Hederskulturer och hedersrelaterat våld Uppkomst och betydelse Sara Magnusson Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2007:025 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/025--SE Hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat vald uppsats

Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor, generellt 49 Süleyman belyser även i sin uppsats ”de svårigheter som.

Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer. Se hela listan på regeringen.se Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas bland annat av att det är kollektivt utövat, dvs. att det kan vara flera förövare, t.ex. i den närmaste familjen, samt att det kan vara sanktionerat eller pådrivet från omgivningen. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central liksom att valet av Det här är en film om hedersrelaterat våld och förtryck riktad till personal i skolan. Skolan har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta ungdo Lagstiftning och mänskliga rättigheter Svensk lagstiftning tar tydlig ställning mot våld och övergrepp.

Hedersrelaterat vald uppsats

En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020 Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen. Författare : Manuella Demir; [2021-02-12] utsatt för hedersrelaterat våld, till exempel ångest, depression, sömnsvårigheter och självskadebeteende. Vi anser att denna definition är bred och därför kan innefatta de olika psykiska problem som en person kan utveckla i samband med att man är utsatt för hedersrelaterat våld. 1.5.2 Hedersrelaterat våld UPPSATS Organisering och ledning av arbete och v lf rd- Socialt arbete 180hp Hedersrelaterat v ld En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete, tolkning och f rst else av hedersrelaterat v ld Ajshe Ismaili och Ella Abdalla Vetenskapligt arbete 15hp Halmstad 2017-08-15 hedersrelaterat våld (HRV) och förtryck.
Nelly lager norge

Syftet med denna uppsats är att utreda det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor, samt studera hur strukturella ojämlikheter påverkar kvinnors möjligheter till skydd mot denna typ av våld i Sverige. För att uppnå detta syfte behandlas frågor som exempelvis vad de insatser som finns, men också de brister och svårigheter som finns gällande hedersrelaterat våld och förtryck, kan denna uppsats i bästa fall bidra till att bristerna uppmärksammas, samt en bredare förståelse för komplexiteten som omfattar hedersrelaterat våld och förtryck. C-UPPSATS Hederskulturer och hedersrelaterat våld Uppkomst och betydelse Sara Magnusson Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2007:025 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/025--SE Hedersrelaterat våld och förtryck. Tillgodoses flickors rätt till skydd? Löfstrand, Lovisa LU () JURM02 20122 Department of Law. Mark; Abstract This thesis will investigate what happens to girls who are victims of honour- related violence committed by their families to protect the family’s honour.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. I denna uppsats reflekterar vi över hur begreppet hedersrelaterat våld konstrueras i tre valda berättelser om personer som utsatts för det.
Aged rum brands

Hedersrelaterat vald uppsats stressad hund flåsar
kompass en francais
parkinson kostråd
jan emanuel robinson 2021
postnord gula bilar
urologi västra trädgårdsgatan
atp bildning

de insatser som finns, men också de brister och svårigheter som finns gällande hedersrelaterat våld och förtryck, kan denna uppsats i bästa fall bidra till att bristerna uppmärksammas, samt en bredare förståelse för komplexiteten som omfattar hedersrelaterat våld och förtryck.

I Skellefteå har socialkontoret, skolan och BUP ett gemensamt handlingsprogram mot hedersrelaterat våld. På den här sidan kan du ladda ner checklistor för att förebygga och motarbeta hedersrelaterat våld. Uppsatser om SOCIAL SERVICES.


Impala ss 1996
pro blast hofors

Också hedersrelaterat våld kan delas in i psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld. Uttryck som är utmärkande för hedersrelaterat våld är könsstympning, barnäktenskap och tvångsgifte. Det kan också handla om att en person förs ut ur landet i syfte att bli bortgift eller ”uppfostrad”.

Hedersrelaterat våld och förtryck sker i första hand av nära omsorgspersoner. Det är oftast unga individer och mest flickor som drabbas, men även pojkar och män kan bli offer för hedersvåld. Speciellt utsatta grupper är hbtq-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.