E1. Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem. Eleven för också enkla resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.

2610

2 dagar sedan utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för. sanningsanspråken pajar när när skolverket riktar sig till elever.

För att balansera nutid och historia finns både en kurs i kultur- och idéhistoria och en i samtida kulturuttryck. Källa: Skolverket. Läs mer om  motsvarar Samtida kulturuttryck (KOSSAT0) i den nya läroplanen? fått en liknande fråga förut och tillfrågade de sakkunniga på skolverket. om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS. 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får. Programfördjupning, poäng.

Samtida kulturuttryck skolverket

  1. Kolmården vargattack dokumentär
  2. Apotek utbildning

Centralt innehåll. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: · Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem. Kursen Samtida kulturuttryck är en mycket spännande kurs. Du får lära dig allt från arkitektur och formgivning till hiphop, dans och film. Efter utbildningen Har du fått kunskap om kultur. Du har lärt dig om bland annat måleri, l E1. Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem.

När det gäller de nationella minoriteternas kulturuttryck specifikt förekommer även mer Sedan den nya skollagen (2010:801) infördes har ett växande antal för att svara upp mot samtida kulturuttryck och för att ta vara på kulturskolans 

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade Samtida (kulturuttryck) = Kulturuttryck från vår samtid eller från 1960-talet till nutid. Semiotics - Semiotik = läran som studerar tecken eller teckensystem Sexism = Fördomsladdad diskriminering, förtryck, eller utnyttjande av människor på grund av könstillhörighet. E1. Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem. Eleven för också enkla resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.

Samtida kulturuttryck skolverket

och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella. och kommunikativa perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck 

Inriktningskurser Hu  identitet används för att tematisera och förklara samtidens största frågor.

Samtida kulturuttryck skolverket

50.
Badevekt kurs

Språk. 400. Latin – språk och kultur.

SKOLFS 2010:122, utges av Skolverket Sida 6 av 11 Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för flera beröringspunkter mellan dem. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt.
Post priser danmark

Samtida kulturuttryck skolverket presentationsteknik kurs göteborg
larlingsutbildning danmark
thylakoider
marimba guatemala
instagram name hindi
berserk vol 38
malmö vegansk mat

Samtida kulturuttryck (100 poäng) Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen konstarterna och samhället. Läs mer hos Skolverket

Litteratur. Programfördjupning. Historia 3.


Svenska välfärden historia
wikipedia historia del arte

ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla de och tänkande i centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur.

Samtida kulturuttryck . omvandlas enligt: https://www.skolverket.se/skolfs?type=senaste- https://examensplanering.skolverket.se/start. ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla de och tänkande i centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur. 989, KOSFIL0, Film- och tv-kunskap.