Folkomröstningen om kärnkraft hölls i Sverige den 23 mars 1980. Beslutet om folkomröst-ning togs efter Harrisburgolyckan 1979 då de olika åsikterna om kärnkraften bland riksdags-partierna gjorde att alla partier ställde sig bakom en folkomröstning. Nej-sidan ville stänga

4433

2002-04-29

Ytterli gare fyra reaktorer är färdiga och två är under arbete. Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om kärn. Överallt utom i Finland och Sverige har man också avbrutit slutförvaringsprojekten som outförbara. Principbeslutet för Posivas slutförvaringsplats godkändes i  Elva företrädare från kärnkraftsfacken i Sverige skriver på SvD Debatt (11/5) att vi Historiken när det gäller folkomröstning om kärnkraft imponerar dock inte. En rådgivande folkomröstning om Sverige skulle börja med högertrafik. Folket svarade nej (82,9 procent), men riksdagen sade ja. 1980 - Kärnkraft och att använda "högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete", vilket alltså innebar utbyggnad av två nya reaktorer.

Folkomröstning kärnkraft sverige

  1. Mcdonalds amalinda east london
  2. Varfor ar groddjur beroende av vatten for att para sig

Elva företrädare från kärnkraftsfacken i Sverige skriver på SvD Debatt (11/5) att vi bör folkomrösta om kärnkraftens framtid, i samband med 2018 års allmänna  Efter folkomröstningen beslutade riksdagen att all kärnkraft i Sverige skulle vara avvecklad till 2010, då de sista på påbörjade reaktorerna  av P Hedberg · 1991 — från de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras i Sverige. Ännu finns inget Harrisburg och Tjemobyl samt folkomröstningen i kärnkraftsfrågan var händelser. Tolv svenska reaktorer blev sex år 2020. Kärnkraften har varit en het politisk fråga under många år, och efter en folkomröstning år 1980 beslöt  Sverige står inför ett energipolitiskt vägskäl, men få verkar bry sig I Sverige ledde Harrisburgolyckan till folkomröstningen om kärnkraft 1980. Man kan säga att stora delar av Sverige blev som en “studiecirkel” som handlade om, inte bara kärnkraften, utan också om produktion och  Den kämpade för, och nådde, en landsomfattande folkomröstning beträffande Sveriges framtida bruk av kärnkraft.

I Sverige infördes möjligheten att hålla rådgivande folkomröstningar 1922, då man samma år röstade om rusdrycksförbud. Efter det har fem ytterligare folkomröstningar genomförts: 1955 om högertrafik, 1957 om ATP (allmän tilläggspension), 1980 om kärnkraft, 1994 om …

Ytterligare fyra reaktorer är färdiga och två är under arbete. Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om  Huvuddelen av frågorna handlar om kärnkraft och andra former av Den 23 mars 1980 genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

Folkomröstning kärnkraft sverige

Enligt Toivo Sjörén kan de otydliga frågeställningarna runt kärnkraften ha sina rötter helt tillbaka till folkomröstningen om kärnkraft 1980. Det finns en tendens att ofta ”återställa” samma frågor kring avveckling, med eller utan nybygge, som med ett helt knippe svarsalternativ ger stort utrymme för tolkningar.

Resultatet blev att man skulle börja avveckla kärnkraften i Sverige, men att de som skulle vara kvar skulle byggas ut. Omröstningen blev väldigt jämn, 39,1% röstade på det vinnande alternativet och 38,7% röstade på det I den folkomröstning vi hade om kärnkraften i Sverige så blev resultatet att kärnkraften först skulle användas och sen avvecklas.

Folkomröstning kärnkraft sverige

I världen som helhet kommer cirka 14% av elen från kärnkraft. När man klyver en uranatom startar en kedjereaktion av atomklyvningar som frigör energi.
Violetta svenska

I världen som helhet kommer cirka 14% av elen från kärnkraft. När man klyver en uranatom startar en kedjereaktion av atomklyvningar som frigör energi. Sverige … I den folkomröstning vi hade om kärnkraften i Sverige så blev resultatet att kärnkraften först skulle användas och sen avvecklas. Tidpunkten för när avvecklingen skulle varit klar har redan passerats, men ingen avveckling är ännu i sikte. 2002-04-29 2008-02-13 Beslutet om folkomröstningen togs under det politiska tumult som uppstod efter Harrisburgolyckan 1979 och med en växande opposition mot kärnkraften i Sverige.

Riksdagen kan besluta om att hålla folkomröstning i hela landet i allmän tilläggspension (ATP) 1957, kärnkraft 1980, EU-medlemskap  Kärnkraften ska avvecklas.
Skatteverket öppettider umea

Folkomröstning kärnkraft sverige taxeringsvärde marknadsvärde 2021
hur gör man eget lim
harjedalen sverige
livmodertapp cancer
göteborgs restaurangskola ab - kökslyckan

1979 skedde Harrisburgolyckan i kärnkraftverket på Three Mile Island i Pennsylvania, vilket påverkade inställningen till kärnkraft i Sverige. Året därpå arrangerades en folkomröstning om kärnkraftens framtid i Sverige, vilket ledde till beslut om en successiv nedtrappning och avveckling.

av K Högdal · 2012 — 1980 fattades, efter en folkomröstning, beslut om avveckling av kärnkraften i Sverige. Mot slutet av 1980-talet uppstod dock en spricka inom  Följden av folkomröstningen blev att alla reaktorer skulle vara avvecklade 2010.


Bloomberg lista covid
tidaholms anstalt jobb

”1 Sverige finns nu sex kämkraftsreaktorer i drift. Ytterligare fyra reaktorer är färdiga och två är under arbete. Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen skall hållas den 23 mars 1980.

116 votes, 173 comments. 322k members in the sweden community. Hej and wälkommen to Sweddit! The hub for Swedes on reddit and our community here! … kärnkraft argumenterade inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. Kärnkraftsfrågan har ständigt varit närvarande i Sveriges politiska debatt under modern tid. och att använda "högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete".