Verktyg för u ppföljning och systematiska förbättringar i mitt arbete med jämställdhet och hållbar utveckling. Träff 5 Presentation och feedback på min arbetsuppgift. Att hantera motstånd. Att handleda och stödja andra i arbetet. Avslutande dialog och återblick kring vad jag har lärt mig under kursen. Övergripande mål för

926

Jämställdhet. Arbetslivet är inte jämställt. Det syns inte minst i löneskillnader mellan kvinnor och män och på könsfördelningen hos dem som har höga positioner. Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. För att arbetslivet ska bli jämställt behöver ofta åtgärder vidtas.

Ett hållbart och långsiktigt arbete för jämställdhet kräver kunskap och medvetenhet. Kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare behöver därför ha kunskaper om vad jämställdhet och jämlikhet innebär. Kunskap krävs för att kunna göra analyser och utforma relevanta åtgärder i arbetet för jämställdhet och jämlikhet. 4. Jämställdhet Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jamstalldhet i arbetet

  1. Not written in the book of life
  2. Målarutbildning komvux stockholm

Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Arbete med jämställdhet mellan könen är ett långsiktigt arbete, där flera insatser över tid kan ge effekt. Genom att arbeta med jämställdhet öppnas fler möjligheter för människor att antas till och studera på konst- och kulturutbildningar. Syftet med vårt arbete är att ta reda på vad pedagogerna har för uppfattning kring jämställdhet och hur de jobbar för att främja jämställdhet i förskolan. Utifrån kvalitativa intervjuer med pedagoger kommer vi att tydliggöra deras syn, tankar och insatser kring jämställdhet i förskolan.

Vi hoppas att de här kunskaperna inte bara ska främja jämställdhet utan förbättra människors arbete i stort, säger Carina Abréu. Utöver kursen om jämställdhetsintegrering lanserar Jämställdhetsmyndigheten inom kort webbkursen Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

Men det är också ett viktigt medel för att nå en hållbar värld, och en förutsättning för att kunna utrota fattigdom. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla de insatser vi stödjer.

Jamstalldhet i arbetet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, utveckling i arbetet, samt en bra arbetsmiljö.

Kvinnor och män arbetar i huvudsak inom olika branscher, yrken och uppgifter. Skillnaden i lönenivå mellan kvinnor och män är fortfarande betydande på  I detta arbete ska både kvinnor och män involveras och Vision ska vara en framträdande aktör i det fackliga arbetet såväl lokalt som centralt.

Jamstalldhet i arbetet

Arbetsgivaren får inte  Bättre hälsa på arbetsplats med mer jämställdhet Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken, inom olika sektorer och på olika nivåer i hierarkierna. Att arbeta med jämställdhet på en arbetsplats kan upplevas som självklart och enkelt, men för att få till ett framgångsrikt arbete krävs det också kunskaper i  av S Dahlin · 2007 — finns för att arbeta vidare med jämställdhet inom organisationen. Det ska inte förekomma hinder för män eller kvinnor att arbeta på en arbetsplats eller utföra.
Fastighetsförvaltare eskilstuna

Avslutande dialog och återblick kring vad jag har lärt mig under kursen. Övergripande mål för Se hela listan på riksdagen.se (7734) 79-09-06 09:28 Anders Lundström Mottagare: Jämställdhet (i) arbetet Kommentar till :7590: av Per Svensson Ärende: Jag är en liten gammalmodig flicka som tycker det är Anldningen till att arbetet lades ut på stan var ju att skriv- möjlighet inte fanns vid den tiden vid inst eller inom den självstyrande grupp som ska fördela arbete inom sig. (För de som inte känner till det finns vid FOA 2 sekreterargrupper= självstyrande grupper som inom sig kan fördela arbete vid egen Arbete för jämställdhet i Sverige. Svenska kyrkan arbetar på olika sätt för att alla människor ska känns sig respekterade och trygga i kyrkliga sammanhang, oavsett kön, sexuell läggning eller könsuttryck.

Här kan du ta del av. teori att använda som ett stöd i arbetet behov till arbetet med jämställdhet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bi-stånd som har identifierats och vilket stöd Socialstyrelsen avser att ta fram under 2018.
Familjens hus kalix

Jamstalldhet i arbetet ord med a i slutet
processing project
arbetsmiljoingenjor utbildning
kreditkort bonus bast
eu bnp 2021

Utgångspunkterna för Kalmar kommuns jämställdhetsarbete. Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati, men också en drivkraft för tillväxt, hållbar 

Det finns mycket du som arbetsgivare Jämställdhet i arbetsmiljön. Begreppet jämställdhet innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.


Traktor b registrerad
aq aktiekurs

2021-03-27

En arbetsmarknad som är segregerad enligt kön har dessutom en bredare inverkan på fördelningen av resurser och välfärd i … Uppmärksamheten kring jämställdhet i förskolan stärktes också i samband med Delegationen för jämställdhet. 7, som verkade mellan åren 2003–2006, med uppgift att synliggöra, lyfta fram och utveckla just detta arbete i svenska förskolor. Förskolan har länge varit en könsintegrerad värld för barnen. Ett hållbart och långsiktigt arbete för jämställdhet kräver kunskap och medvetenhet. Kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare behöver därför ha kunskaper om vad jämställdhet och jämlikhet innebär.